Verzekeringen

Healthy Performance Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit heeft dus geen gevolgen voor uw eigen risico.
U kunt op uw polisblad zien of u verzekerd bent voor fysiotherapie en voor het aantal behandelingen. Heeft u vragen? Vraag aan een healthy perfomance fysioterapeut om informatie en advies.