HPFysio Specialisatie Psycho Somatiek

Psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Bij psychosomatisch fysiotherapie wordt er gekeken naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Geregistreerde psychosomatische fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als pijn en vermoeidheid waar- voor geen direct lichamelijke oorzaak kan worden gevonden. Vaak is er dan sprake van ‘psychosomatische klachten’: lichame- lijke klachten waarbij psychische en sociale factoren een rol spelen.

Wat doet de psychosomatisch fysiotherapeut?

In de eerste sessie worden de verschillende aspecten, zowel fysieke, psychische- als omge- vings factoren , die de klachten veroorzaken of in stand houden, in kaart gebracht.

Door middel van het lichamelijk onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van de fysieke klachten.
Op basis hiervan wordt een behandel- en begeleidingsplan opgesteld.

In wat voor klachten uiten zich de psychotische klachten?

Dit kan zich uiten in mentaal/psychische klachten of fysieke lichamelijke klachten. zie hieronder veel voorkomende voorbeelden.

Voorbeelden van fysieke klachten zijn:

 • Onverklaarbare spier- en gewrichtspijn
 • Hoofd / nek / rug / bekkenklachten
 • Extreme vermoeidheid
 • Druk op de borst en/of hartkloppingen
 • Benauwdheid / moeite met ademhalen
 • Verminderde fysieke prestaties in werk / sport/ dans

Voorbeelden van metaal/psychische klachten zijn:

 • Angstig of onzeker zijn
 • Denk- en concentratie stoornissen
 • Slecht of juist heel veel slapen
 • Verandering van eet- of drink gewoonten, toename van gebruik van alcohol, koffie of roken.
 • Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of opgejaagdzijn.
 • Neerslachtig of somber zijn
 • Neiging om moeilijke situaties te vermijden.
 • Niet kunnen ontspannen
Hoe kunnen de psychosomatische klachten ontstaan?

Ieder mens heeft zijn eigen levensritme en- patroon. Allemaal gaan we op onze eigen manier om met ons lichaam en onze geest. Voelen we ons goed, dan bete- kent dit dat lichaam, geest en leefomgeving in balans zijn. Door omstandigheden kan die balans verstoord raken. Bijvoorbeeld door stress, op het werk of privé. Of door ziekte, een ongeluk of een traumatische ervaring. Vaak is zo’n verstoring een sluipend proces.

In principe trekt je lichaam aan de bel als er iets niet in orde is, je herkent het signaal en reageert erop. Maar als je voortdurend onder druk staat, dan kan het gebeuren dat je de signalen van je lichaam niet meer herkent of de signalen negeert. Daar kunnen tal van klachten uit voortkomen, zoals hoofdpijn en klachten aan de nek, rug, bekken, maag/darm en buik.

Waar richt de behandeling zich op?

De behandeling is lichaamsgericht en bestaat onder andere uit:
• Mindfulness
• Ademhalingstraining
• Ontspanningstechnieken
• Lichaamswerk
• Massage
• Fysieke training

In de lichaamsgerichte behandeling leer je om steeds meer en sneller bewust te worden van fysieke en mentale spanning en welke invloed je daar zelf op hebt.

Het uiteindelijke doel van de begeleiding is, dat je zelf het vermogen tot herstel leert te ontwikkelen.

Wat gebeurt daarna?

Je krijgt oefeningen en gerichte adviezen mee om de verbeterde situatie te behouden.

Wat kost psychosomatische fysiotherapie?

Deze methode is een onderdeel van een normale fysiotherapie behandeling. Indien je aanvullend verzekerd bent, vallen in principe de kosten voor psychosomatische fysiotherapie hier ook onder.

HP Fysio is specifiek geschoold in het toepassen van psychosomatische behandeling middels een masteropleiding.

• Ruim 15 jaar ervaring in het behandelen van psychosomatische klachten
• Een 3-jarige post-hbo masterstudie is gevolgd
• Diverse applicatie cursussen en bijscholing wordt jaarlijks gevolgd

Download hier de brochure:

Is Psycho Somatiek wat voor mij? Vraag het de expert!

Wil je meer informatie of heb je wellicht nog vragen? Vul het informatie formulier in en wij beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Fysiotherapeut
WESLEY

Fysiotherapeut
Jan Willem

Fysiotherapeut
ARJEN

Fysiotherapeut
SHANE

Download hier de brochure: